Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 30. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Havlíček Martin .. .. - .. .. .. BA -
Horáková Martina - .. TR .. DV - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Procházková Sylva
3 navíc EKO E3.A 11 přespočetná hod.
Bárová Olga
3 přesun << ELM E4.S (E1) LAE z 8. hod
3 přesun >> ELN E3.A na 3.12. 3. hod
4 přesun << ELM E4.S (E1) LAE z 9. hod
8 přesun >> ELM E4.S (E1) na 3. hod
9 přesun >> ELM E4.S (E1) na 4. hod
Bátor Vladimír
5 přesun << PMK T4.A (B) 19 z 6. hod
6 Suplovací pohotovost  
6 přesun >> PMK T4.A (B) na 5. hod
Dvořáková Iva
4 spojeno (HO Nem) AGJ S3.A (A) 18
4 změna AGJ S3.A (B) 18 nadúvazková hodina
Isachová Anna
4 Suplovací pohotovost  
Matěna Vladimír
3 přesun << AUT E4.S (E2) LAA z 8. hod
4 přesun << AUT E4.S (E2) LAA z 9. hod
8 přesun >> AUT E4.S (E2) na 3. hod
9 přesun >> AUT E4.S (E2) na 4. hod
Trefilová Iva
2 Suplovací pohotovost  
Volejníková Petra
1 přesun >> MAT E2.A na 3. hod
3 přesun << MAT E2.A 010 z 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
E2.A
1 MAT přesun >> na 30.11. 3. hod
3 MAT 010 přesun << VP z 1. hod
3 IKT odpadá (HM)
T2.A
0 PMK odpadá (HM)
1 PMK odpadá (HM)
S3.A
4 AGJ A 18 spojí DV (HO)
4 AGJ B 18 změna DV
E3.A
3 EKO 11 navíc PS
3 ELN přesun >> na 3.12. 3. hod
E3.S
1 AGJ odpadá (HO)
E4.S
3 ELM E1 LAE přesun << BR z 8. hod
3 AUT E2 LAA přesun << MN z 8. hod
3 AGJ E odpadá (HO)
4 ELM E1 LAE přesun << BR z 9. hod
4 AUT E2 LAA přesun << MN z 9. hod
4 ELP E odpadá (HM)
8 ELM E1 přesun >> na 30.11. 3. hod
8 AUT E2 přesun >> na 30.11. 3. hod
9 ELM E1 přesun >> na 30.11. 4. hod
9 AUT E2 přesun >> na 30.11. 4. hod
T4.A
5 PMK B 19 přesun << BA z 6. hod
5 OPS B odpadá (HM)
6 PMK B přesun >> na 30.11. 5. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou