Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
v

Změny v rozvrhu Wednesday 2. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Uhlíř Miroslav
6 přesun >> STT S4.E (ST) na 1.12. 5. hod
Bátor Vladimír
6 přesun >> STT S4.A na 30.11. 2. hod
Kosař David
7 přesun << AUT S4.A (KOMA) LV4 z 9. hod
9 přesun >> AUT S4.A (KOMA) na 7. hod
Valeš Radek
0 odpadá TEV S4.E zrušeno
6 odpadá TEV T4.A zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
S4.A
6 STT přesun >> na 30.11. 2. hod
7 AUT KOMA LV4 přesun << KO z 9. hod
9 AUT KOMA přesun >> na 2.12. 7. hod
S4.E
0 TEV odpadá (VR)
6 STT ST přesun >> na 1.12. 5. hod
T4.A
6 TEV odpadá (VR)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou