Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
v

Změny v rozvrhu Wednesday 24. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou